Juu chichamka untsuri akantramu ainiawai, nii najanarnari, anturnaiyamuri nuya nii najantairi, nunis aku penker chicham penker antunakat tusa.

Entikir weam, jui iniakmamu:

Anterior

01
02
03
04
05
Siguiente