Máshi tujintsuk ejéturu nekápmak Nuyá arantukar takat najantkur najanatniuti ii enentaimmia wakeramu ukuinkiatajsar.ju takat najantkur unukachmin enentai nakak Nuyá awakeasan.tajinia nuka tujintsuk nekakmaka najanamnia nuwaiti. Nakarma Untnumia juarkin Nuyá uchichiniam ejekatin…núka enentaimmia nekás amiakur apapeamu.

Emkí weamunam juú iniakmasma

Anterior

01
02
03
04
05
Siguiente