Imashina kay ruraykuna rurana

Kay llankaykunata rurankapakka kanmi:

  • Kawsaypi willaykunata chaskishka hawa rimarinakuna, ñan ukupi shina purina yuyay tiyakpika chanina, kipaka yachay tukuriy yuyayta llukchina.
  • Rakiriykunata rurana kikin kawasypi manarak ima tukushkakpitak kunan paktaykunata paktachikushkakunamanta. Shina, yachana wasi tukuchina, imakuna tukurka, ima tukuriyman chayarkanki.
  • Pukllaykunawan wasishinata rurana, wakllichina, hipay hipay churana, shuktakyachina, kamachikta paktachishpa nikikunaman yallina.
  • Kati katikunata killkashpa antapurikta rurana payka ruray llankaykunata paktachishpa ruranka.
  • Uma kawpak yachaykunawan anta nikipi taripaykunata ruranka shina: ari A shinashpa pakta kanka a B y B pakta C, shinashpa A kankami.
  • Taripanka sapilla kikin kawsayta, imashina ayllukunapi kawsaykuna kutin kutin tiyashkakunata, Shina: ima tukun kipa runa A payka imatapash ruranka, kipaka ima tukushkata manarak nikpi rikurinka.
  • Kawpak pukllayta taripanka shina kay pukllay Sudoku nishkata, kimnsayay Rubik shinashpa ñutku yachay uma ukupi.