Juu chichamka untsuri akantramu ainiawai, nii najanarnari, anturnaiyamuri nuya nii najantairi, nunis aku penker chicham penker antunakat tusa.

Entikir weam, jui iniakmamu:

Anterior

01
02
04
03
05
Siguiente