Pakta pakta hamuktachiymi wankurishkakunawan uyaywakunan shinashpashi shimikunawanpash. Pakta pakta uyaywakuna, shinashpa pakta pakta shimikuna yuyay chariywan, rimay uyaywa, niki llikakunawanshi.

Katipika shuk rurashkata:

Anterior
01
02
03
04
05
Siguiente